Priser

For kirkegården gælder kirkegårdstakster for Næstved Provsti fastsat af provstiudvalget. Taksterne reguleres pr. 1. januar hvert år efter vejledning udsendt af stiftsøvrigheden.

Kirkegårdstakster: Kirkegaardstakster_2020.pdf

Oplysninger om kirkegårdstaksterne kan fås ved henvendelse til kirkegårdspersonalet Personale eller provstikontoret.

Kalender