Vejlø-netværk/Frivilliggruppen

Vi er mange frivillige omkring Vejlø Kirke. Uden os går det ikke. Hvorfor er frivillighed så vigtig omkring en kirke? Et af svarene er, at der er plads til mange aktiviteter, der ikke er lovkrav om at blive løst og dermed ikke økonomi til som f. eks.:

  1. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp en gang om året
  2. Omdeling af Kirkebladet
  3. Fællesskab med information og spisning for nye konfirmandforældre
  4. Inspiration og aften for kommende brudepar
  5. Praktiske opgaver i forbindelse med foredrag, studiekreds og møder. Det er fx  brygning af kaffe og oprydning

Opgaveoversigt:     Frivilligopgaver

Opgavebeskrivelser:   Fastelavn - St-Bededag - Kr-Himmelfart - Konfirmation - Musikcafe - Onsdagscafe - Sct-Hans - Gud_på_Gavnø - Juleaften 

Organisering af frivilligarbejdet i Vejlø:    Frivillig i Vejlø

 Menighedsrådet arbejder også frivilligt. Vi er 6 valgte medlemmer, præsten og en medarbejderrepræsentant. Formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer får et beskedent beløb for arbejdet. Beløbet svarer til løn for en times arbejde pr. uge.

Hvad får du ud af at være med som frivillig i Vejlø Sogn? Du er sammen med andre aktive mennesker, der indgår i et forpligtende fællesskab. Du kan bruge din erhvervserfaring, selvom du ikke længere er på arbejdsmarkedet. Du er sammen med andre, du gi’r og du får igen. 

Har du lyst til at være med til at løse en opgave, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte en fra menighedsrådet, personalet eller formand Bonnie Ludvigsen.

 

 

Kalender